HABERLER

10 Mayıs Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü"

10 Mayıs Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü"

Sağlık Bakanlığı tarafından Derneğimize gönderilen yazıda, “10 Mayıs Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü Etkinlik Programı” kapsamında: Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan logo, afiş, broşür ve diğer dokümanların http://www.sggm.saglik.gov.tr/TR,21277/10-mayis-dunya-saglik-icin-hareket-et-gunu-materyalleri.html​  linkinden alınarak kullanılması, Logo, afiş  ve broşürlerin basım ve dağıtımının etkin bir biçimde yapılması, Öğrencilerinizin, öğretmenlerinizin, çalışanlarınızın SMS/e-posta aracılığı ile tema ve etkinlikler konusunda bilgilendirilmesi,  Görsellerin kurumsal web siteleri üzerinden görünür kılınması, sosyal medya planlamasının etkin bir şekilde yapılması, paylaşımlar sırasında “#hergün10binadım” etiketinin kullanılması Yapılan etkinliklere ait  fotoğraf ve videoların thsk.cokpaydasli@saglik.gov.tr posta adresi üzerinden Sağlık Bakanlığı ile paylaşılmasının önem arz ettiği bildirilmiştir.   Ekte Gençlik ve Spor Bakanlığının 81 il Gençlik Merkezleri 10 Mayıs Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü Etkinlik Programları da yer almaktadır.​ Aşağıdaki görselleri indirmek için tıklayın  

Derslerin Enleri"

Bilindiği üzere Türkiye Özel Okullar Derneği Ortaokul ve Lise Komisyonları her yıl, farklı bir temada sempozyum veya çalıştaylar düzenlemektedir. Yönetici ve öğretmenler bu çalıştaylara  katılmakta ve/veya konuşmacı olarak yer almaktadır. Millî Eğitim Sistemi içerinde yer alan uygulamalar, yöntemler ve sorunların görüşüldüğü toplantılarda çözüm önerileri öncelikli olarak ele alınarak okulların kazanımlarını arttırmaya çalışılmaktadır. Bu yıl 13 Mayıs 2017 Cumartesi günü FMV Özel Ayazağa Işık Lisesi ev sahipliğinde gerçekleşecek çalıştayda, branş öğretmenleri buluşarak derslerinin “En”lerini konuşacaklardır. “Branş Öğretmenleri Buluşması / Derslerimizin “En”leri” Çalıştayında; Marmara Koleji’nde Mart ayında yapılan ilk toplantıda saptanan derslerin olumlu ve olumsuz “En”leri tekrar değerlendirilerek, bunlara öneriler geliştirilecek ve öğleden sonraki oturumda ise iyi örnekler ele alınarak;   Müfredat kapsamı ve sıralaması göz önünde bulundurulduğunda, olumlu olarak değerlendirilen noktalar, mutlak kazanımların müfredat bazında uygulanabilirliği, disiplinlerarası işbirliği kapsamında derslerimizin En”lerinin bütünselliği ve etkin öğrenmedeki yeri, müfredat kapsamında hangi yönlerin geliştirilmesi gerektiği, geliştirilmesi gereken yönlerden hangilerinin değerlendirerek olumluya çevrilebileceği, farklılaştırılmış eğitim yöntemleri kapsamında değerlendirme, son bölümde ise çalıştaya katılan her katılımcı “iyi örnek” olarak değerlendirdiği uygulama, yöntem, teknik ve düşüncesini diğer katılımcılarla paylaşacaktır. Ana salonda Prof. Dr. Yankı Yazgan ve Prof. Dr. İrfan Erdoğan’ın konuşmacı olacağı Çalıştayın programı ektedir. Branşlar için başvurularda 20 kişilik kontenjan belirlenmiş olup müracaat önceliğine göre kayıt alınacaktır. Branşlar: ·         Lise branşları: Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Yabancı dil, İkinci yabancı dil, PDR ve Müdür Yardımcıları, ·         Ortaokul branşları: Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Matematik, Fen Bilgisi, Yabancı dil, İkinci yabancı dil, PDR ve Müdür Yardımcıları, ·         Lise ve ortaokulların ortak branşları: ÖDB, Resim, Müzik, Beden Eğitimi olarak belirlenmiştir. Katkı sağlayacak tüm branş öğretmenlerimizi Çalıştayımıza bekliyoruz. Katılım ücreti kişi başı 50 TL ‘dir. (KDV Dahil). Okullarımızın, 28 Nisan 2017 tarihine kadar Derneğimizin https://konferans.tozok.org.tr adresinden başvurularını yapmaları rica olunur. Saygılarımla

The LAnd Of Legend TEOG kampanyası"

The LAnd Of Legends Theme Park'ın TEOG öncesinde ve sonrasında, öğrenciler için hazırladığı kampanya detayları aşağıda verilmiştir. Özel Kampanya:  Aynı odada 2 çocuk 00-11,99 yaş çocuk ücretsiz olarak min 3 gece ve üzeri konaklamar için geçerli özel çalışmamız aşağıdaki gibidir. Gecelik oda başına : Yarım pansiyon Fiyat 580 TL/ maksimum 2 yetişkin.   3. Yetişkin farkı :  290 TL Çocuk indirimi: Aynı odada 2 çocuk 11,99 ‘ a kadar ücretsiz Minimum konaklama: 3 gece   Kampanya Süresi              : 27 Şubat 2017 – 15 Mart 2017 (Dahil ) Konaklama Aralığı             : 20 Nisan 2017 – 30 Nisan 2017 (Dahil)    

16.Geleneksel Eğitim Sempozyumu Sonuç Bildirgesi"

Sayın Kurucu, Kurucu Temsilcisi, Genel Müdür ve Kurum Müdürleri, Türkiye Özel Okullar Derneği tarafından düzenlenen “Eğitimde Öngörüler” temalı XVI. Geleneksel Eğitim Sempozyumu 26-28 Ocak 2017 tarihlerinde Antalya Kaya Riu Palazzo Otel’de gerçekleştirilmiştir. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sayın Orhan ERDEM, Finlandiya Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı Sayın Jussi SOINI, MEB Müsteşar Yardımcısı Sayın Yusuf BÜYÜK, MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Sayın Kemal ŞAMLIOĞLU, MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Sayın Doç. Dr. Semih AKTEKİN, MEB Özel Öğretim Kurumları Daire Başkanları, özel öğretim kurumlarını temsil eden dernek başkanları,  yurtdışından gelen yabancı akademisyenler, ülkemizin önde gelen üniversitelerinden bilim insanları, eğitim uzmanları, yazılı ve görsel basın mensupları, özel okul kurucu, yönetici ve öğretmenlerinden oluşan 1200’ün üzerinde katılımcı ile gerçekleştirilen 16. Geleneksel Eğitim Sempozyumu’nun sonuç bildirgesi ektedir. Ek-1 Sempozyum Sonuç Bildirgesi Bilgilerinizi rica ederiz.   Saygılarımızla   Cem GÜLAN Yönetim Kurulu Eş Başkanı  Yusuf TAVUKÇUOĞLU Yönetim Kurulu Eş Başkanı  

19. Rehberlik Sempozyumu"

Değerli Eğitimciler ve Veliler; Türkiye Özel Okullar Derneği’nin geleneksel etkinlikleri kapsamındaki Rehberlik Sempozyumu’nun on dokuzuncusu, bu yıl SEV Amerikan Koleji tarafından düzenlenecektir. Kişiler arası ilişkilerde saygının ve desteğin hissedildiği, bireysel farklılıklara saygı gösterilen, okulun tüm paydaşlarının birbirine katkı sağladığı bir okul iklimi yaratmak tüm eğitim kurumlarının önceliklerindendir. Öğrenciler arası ilişkilerde akran baskısı ve zorbalık, olumlu okul iklimini tehdit eden en önemli etkenler arasındadır. Okulun kurallarını yöneten ve güvenliğini sağlayan okul yöneticileri ile rol model yetişkin konumundaki öğretmenler ve psikolojik danışmanlar birlikte çalışarak bu ortama olumlu katkı sağlarlar. Sempozyumumuz, akran baskısı ve zorbalığın türleri ve okul yaşantısındaki görünümleri ile ilgili uzman konuşmacıların sunumlarına ek olarak, hem psikoloji hem de eğitimbilim çerçevesindeki uygun müdahale örneklerini içeren deneyim paylaşımlarına yer vermektedir. Ayrıca koruyucu ve önleyici bir bakış açısı dahilinde okul paydaşlarının olumlu okul iklimine katkı alanları çok boyutlu olarak ele alınacaktır. “Daha Barışçıl Bir Okul İklimine Doğru” başlıklı sempozyumumuz, öğretmenler, okul yöneticileri, psikolojik danışmanlar, veliler ve eğitimle ilgilenen herkesin katılımına açıktır. Sempozyum bültenini ve programını ekte bulabilirsiniz.  Ek-1 Program Ek-2 Bulten

PISA Değerlendirme Raporları"

          PISA DEĞERLENDİRME RAPORLARI   1- PISA 2015 Ulusal Rapor1.pdf 2- PISA 2015 Results EXCELLENCE AND EQUITY IN EDUCATION VOLUME 1 3- PISA 2015 Results EXCELLENCE AND EQUITY IN EDUCATION VOLUME 2  4- EMİN KARİP TEDMEM  DİREKTÖRÜ  ULUSLARARASI ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME PROGRAMI PISA 2015        

VII.Temel Eğitim Sempozyumu Sonuç Bildirgesi"

Sayın Kurucu, Kurucu Temsilcisi ve Kurum Müdürleri, Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu ile İlkokul ve Okul Öncesi Eğitim Komisyonu üyelerinin desteğiyle düzenlenen VII. Temel Eğitimi Sempozyumu “Eğitimde Olumlu Yaklaşım: Etkileri ve Önemi”temasıyla üyemiz İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları, Özel Dr. Natuk Birkan İlkokulu ve Ortaokulu ev sahipliğinde 3-4 Aralık 2016 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Açılış konuşmaları İTÜ Rektörü ve İTÜ GVO Kurucu Temsilcisi Sayın Prof. Dr. Mehmet KARACA, Türkiye Özel Okullar Derneği Eş Başkanı Sayın Yusuf TAVUKÇUOĞLU ve MEB Müsteşar Yardımcısı Sayın Dr. Muammer YILDIZ’ın teşrifleriyle yapılan, 33 akademisyen ve uzman ile 705 civarında özel okul öncesi eğitimi ve ilkokul kurucusu, yöneticisi ve öğretmenin katılımıyla gerçekleşen Sempozyumun sonuç bildirgesi ekte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica ederim. Sonuç Bildirgesini okumak için tıklayın Saygılarımla   Yusuf TAVUKÇUOĞLU Yönetim Kurulu Eş Başkanı

RIXOS HOTELS’TEN TÜRKİYE ÖZEL OKULLAR DERNEĞİ’NE ÖZEL TATİL AYRICALIĞI"

Derneğimizle yapılan sözleşme kapsamında, Rixos Otel Türkiye genelinde 11 otelinde derneğimize üye okulların öğretmenlerine, çalışanlarına, öğrenci ve ailelerine, indirimli tatil ve konaklama imkanı sağlayacaktır.  İndirimli tatil imkanından yararlanmak ve rezervasyon yapmak isteyen üye okullarımız, www.rixos.com web sitesindeki Promosyon Kodu bölümüne RHTOZOK kodunu yazmaları halinde Rixos otellerinde satış fiyatları üzerinden %15’den başlayan özel indirim imkanına sahip olacaklardır.   Detaylı bilgi için; 0 (242) 310 52 36 no’lu telefonu arayabilir veya corporate@rixos.com adresine e-mail gönderebilirsiniz.   Bu anlaşmanın velilerinize de duyurulmasını bilgilerinize rica eder, iyi çalışmalar dilerim. Ek-1 Duyuru Ek-2 Kurumsal Rezervasyon Sistemi Ek-3 Mailing   Saygılarımla   Cem GÜLAN TÖZOK Eş Başkanı

Spectrum of Education V Sempozyum"

Spectrum of Education V Sempozyumunun bu yılki konusu “Schools in the Future, The Future of Schools” olarak belirlenmiştir. Sempozyuma; Almanya, Amerika, Arjantin, Belçika FL, Belçika FR, Bulgaristan, Çin, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Filipinler, Gana, Hindistan, İsveç, İtalya, İzlanda, Macaristan, Mısır, Polonya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Uruguay’dan 50 kişi katılacaktır. Geleceğin Okulları, Okulların Geleceğinin konuşulacağı konferanslara katılım için aşağıdaki linkten müracaat edilmesi gerekmekte olup sizleri ve ilgi duyan arkadaşlarımızı aramızda görmekten onur duyarız.   http://fmv.edu.tr/web/19-1283-1-1/fmv_tr/bizden_haberler/haberler/spectrum_of_education_5_  
 1